Selamlar Atlantis !

Atalarımızın gücü açığa çıktı ve binaları 11. seviyeye yükseltme imkanı doğdu! Bu yeni özellik hakkında birkaç bilgi:


Sadece belli binalar 11. seviyeye yükseltilebilir. Bu binalar şunlardır:
  • Kale
  • İçtima Meydanı*
  • Subay Karargahı*

*Söz konusu binalar, öncelikle kalenizi 11. seviyeye çıkarttıktan SONRA, 11. seviyeye yükseltilebilir. 11. seviyede, bekçi görevi gören, bir kaleniz olmadan, diğer iki binayı (İçtima Meydanı ve Subay Karargahı) 11. seviyeye yükseltemezsiniz.

Önkoşullar:

Oyuncular, 11. seviyeye yükselmek için yeni bir gereç olan “Ata Mühürü” ne ihtiyaç duyacaklardır. 11. seviyeye yükseltilecek her bir bina için bir adet “Ata Mühürü” gereklidir.

Ata mühürleri marketten satın alınabilir veya "Kasabaları Güçlendir" görevi tamamlanarak elde edilebilir.

11. Seviyedeki Binaların Avantajları:

Kale - 1 adet ek şehir arazisi, 1 adet ek tarla arazisi, 1 adet ek bozkır, içtima meydanını ve subay karargahını 11. seviyeye yükseltme imkanı

İçtima Meydanı - 120.000'e kadar birlik gönderme, aynı anda 11 yürüyüşe kadar yürüyüş oluşturup gönderme

Subay Karargahı - Aynı anda 14 generale kadar atama imkanı

Bütün bu çalışmaların sonunda, tüm 11. seviyedeki binalar, şehir inşaatına başlanıldığında seçilen halkın özelliklerine göre, YENİ bir görünüme kavuşacaktır.

Atlantis'deki tüm bu yeni uygulama ve özelliklerden keyif alacağınızı umarız!